Forberedelse til kørekort

Brydes Køreskole tilbyder vi kørekort til personbil. Det tager som regel 10 til 12 uger fra du starter til du står med kortet i hånden. Der starter et nyt hold ca. 1 gang hver måned med faste teoriaftener skiftevis mandag og onsdag.

For at få et kørekort skal man først bestå politiets teoriprøve og derefter bestå den praktiske køreprøve hvor man kører en tur med en af politiets prøvesagkyndige der så vil vurdere din kørsel og beslutte om du kan få dit kørekort.

Inden din kørelærer kan booke en teoriprøve til dig, skal du først godkendes på Borgerservice. Denne godkendelse består i at de skal gennemse din lægeattest for at vurdere om du rent helbredsmæssigt er i stand til at føre bil og de skal se bevis for at du har gennemgået et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Disse to ting; lægeattest og førstehjælpsbevis, skal du sørge for at få lavet i god tid.

Særlig lægeattesten skal du være meget opmærksom på at få lavet i god til, fordi hvis det viser sig at der i lægeattesten fremgår at du fejler noget f.eks. har nedsat syn, har ellepsi, har diabetes eller måske har fået/får medicin, skal din lægeattest, med den anmærkning den eventuelt har, først godkendes af politiet. Men bemandingen er utilstrækkelig, sagerne hober sig op, og der kan være en sagsbehandlingstid på flere måneder før du kan blive godkendt.

Det er derfor vigtigt at du får lavet en lægeattest så tidligt at du kan have den med i starten af forløbet, meget gerne allerede til første teoriaften. Så kan din kørelærer i god tid aflevere den på Borgerservice så den kan blive kontrolleret under dit undervisningsforløb. Du skal dog være opmærksom på at lægeattesten kun må være 3 måneder gammel når Borgerservice modtager det, så pas på ikke at få lavet det alt for tidligt, 1-5 uger inden holdstarten vil være passende. Husk at få pasfoto med når du skal til lægen. Det skal nemlig stemples på bagsiden af lægen for at det er gyldigt.

Førstehjælpsbeviset må være 1 år gammel når din kørelærer aflevere det hos Borgerservice, så det kan du sådan set få lavet i god tid. Måske har du allerede gennemgået et førstehjælpskursus på din skole som du kan bruge, men vær opmærksom på at det skal være færdselsrelateret og ikke er blevet for gammelt.

Vil du vide mere om kørekort forløbet, kan du under Bedre Bilist finde stort set alt du kan komme i tanke om: https://www.bedrebilist.dk/bilist-haandbogen/koerekort/#ARTICLE_1_1_3

Husk at vi altid er klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål til forløbet og hvad du skal forberede. Du kan altid ringe til Bryde på 20 13 00 84.