Helbredsmæssig køretest

Formålet med en helbredsmæssig køretest er at vurdere din egnethed som fører.
Hvis din læge og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler at du bør aflægge en vejledende helbredsmæssig køretest, vil politiet sende dig en indkaldelse til testen. Køretestens formål er at evaluere dels din føreregnethed, dels om du fortsat er i besiddelse af et tilfredsstillende helbred.

Testen varer typisk 30-60 minutter og aflægges i en skolevogn. Under testen kan den prøvesagkyndige stille enkelte teoretiske spørgsmål med henblik på at vurdere, om du er i besiddelse af de nødvendige kundskaber.

Hvad er en vejledende helbredsmæssig køretest
Du kan blive bedt om at gå op til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis politiet eller egen læge får begrundet tvivl, om en person, der ønsker at få eller har kørekort, har det tilstrækkelige helbred til sikkert at kunne køre bil eller andre køretøjer. Formålet med køretesten er at vurdere, om din helbredsmæssige tilstand, eksempelvis alders- eller sygdoms- betinget svækkelse, har en negativ indflydelse på evnen til at køre bil. Køretesten bruges således til at kunne vurdere om kørekort skal udstedes eller fornyes, om man har brug for særlig indretning af køretøjet, eller om man skal stoppe med at køre bil.

Hvornår kan jeg blive bedt om at aflægge en helbredsmæssig køretest
Du kan blive bedt om at aflægge en helbredsmæssig køretest. Det kan eksempelvis ske ved fornyelse af kørekort i forbindelse med eventuelle obligatoriske lægeundersøgelser. Det kan også ske hvor politiet eller egen læge ønsker at sikre, at du har det tilstrækkelige helbred til at køre, eller for at afgøre om du behøver en særlig indretning af dit køretøj.

Hvem afgør, om jeg skal aflægge en helbredsmæssig køretest
Det er politiet der afgør, om du skal gennemføre en helbredsmæssig køretest. Din læge kan anbefale, at du gennemfører en vejledende helbredsmæssig køretest. Lægen sender sin anbefaling til Styrelsen for Patientsikkerhed, der sammen med politiet vurderer, om du skal til en helbredsmæssig køretest. I visse tilfælde vurderer lægen eller politiet, at du muligvis skal have en særlig indretning af dit køretøj. I de tilfælde er det Rigspolitiets bilinspektør, der afgør, om en vejledende helbredsmæssig køretest er nødvendig

Hvem afholder de helbredsmæssige køretest
Det er politiet, der afholder de helbredsmæssige køretest.

Bestilling af test
Når du får afgørelsen om, at du skal op til en vejledende helbredsmæssig køretest, skal du selv – evt. via en kørelærer bestille tid til en køretest.

Hvordan foregår en vejledende helbredsmæssig køretest
Til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvor der er mistanke om alders- eller sygdomsbetinget svækkelse, er der afsat 60 minutter. Køretesten følger som regel en nærmere tilrettelagt kørselsrute i og udenfor byområdet, hvor der køres med skiftende hastigheder, på forskellige vejtyper og med varierende trafikintensitet. Til en køretest, hvor det skal vurderes, om personer med funktionsnedsættelse skal have monteret særligt hjælpeudstyr eller om udstyret kan betjenes sikkert, er der afsat 30 minutter.

RING FOR TILMELDING 20 13 00 84

Brydes køreskole ejes af undertegnede, og det er mig der står for den daglige undervisning, både teoriundervisningen og i praksis. Jeg har kørt bil og motorcykel siden jeg var 18 år, blev uddannet kørelærer i år 1998, hvorefter jeg opstartede Brydes Køreskole. Derudover er jeg uddannet værktøjsmager og laborant.

Læs mere om os

Kontakt os

Brydes Køreskole
Strandkærvej 39, 8700 Horsens

Tlf.: +45 20 13 00 84
Email: brydes@brydes.dk
CVR: 2607 2409

Vil du vide mere?