Kørselsforbud

De første 3 år efter førstegangserhvervelse af kørekort er en prøvetid.

Der stilles strengere krav til førstegangserhververe af kørekort de første 3 år end til kørekortindehavere, der har haft kørekort i længere tid.

Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Det er derfor din pligt at aflevere dit kørekort til politiet. Inden du kan få førerretten igen, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå af en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).  Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et alkohol, narko og trafik kursus (ANT-kursus).

ANT-kurset skal gennemføres inden indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve. Kursusbeviset skal vedlægges ansøgningen.

Kurset udbydes af regionerne, og du kan tilmelde dig eller læse mere om det på regionernes hjemmeside. I visse tilfælde skal både ANT-kursus og særlig køreundervisning gennemføres. Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

Når du har bestået en kontrollerende køreprøve og kørselsforbuddet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Brydes køreskole ejes af undertegnede, og det er mig der står for den daglige undervisning, både teoriundervisningen og i praksis. Jeg har kørt bil og motorcykel siden jeg var 18 år, blev uddannet kørelærer i år 1998, hvorefter jeg opstartede Brydes Køreskole. Derudover er jeg uddannet værktøjsmager og laborant.

Læs mere om os

Kontakt os

Brydes Køreskole
Strandkærvej 39, 8700 Horsens

Tlf.: +45 20 13 00 84
Email: brydes@brydes.dk
CVR: 2607 2409

Vil du vide mere?